Ενεργειακές θεραπείες – Πέγκυ Δαμουράκη

Ο κατάλληλος ειδικός θεραπευτής έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει το είδος του προβλήματος και να συστήσει την ανάλογη θεραπεία, καθαρίζοντας και ενδυναμώνοντας απόλυτα την αύρα ενός ατόμου. Να θυμάστε ότι στις ενεργειακές θεραπείες, πρέπει πάντοτε ο πάσχων να είναι συμμετέχων, ασχέτως απόστασης από τον ειδικό θεραπευτή, εφ” όσον αυτός είναι ισχυρός ενεργειακά.

Άμεση Επικοινωνία

+30 210 9623315 Πέγκυ Δαμουράκη